Modlitwy dzieci

Modlitwa 1


Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,
o zdrowie dla moich najbliższych proszę
i proszę także, niech mnie od złego
na każdym kroku aniołki strzegą
Amen.

Modlitwa 2


Dobranoc, aniołki na noc.
Matka Boska przy łóżku,
a Pan Jezus w serduszku.
Amen.

Modlitwa 3


Mój ukochany Boże,
wiem, że Ty wszystko możesz.
Z serca proszę Cię całego,
miej w opiece mnie małego,
naucz mnie żyć tak jak trzeba,
i zaprowadź mnie do nieba.
Amen.

Modlitwa 4


Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka,
ale proszę cię Jezu, wejdź do mego serduszka.
Amen.

Modlitwa 5


Dzień się już skończył
i noc się przybliża,
klękam przed Tobą
i robię znak krzyża.
Przepraszam za to,
co zrobiłem złego;
z radością oddaję,
co było dobrego.
O noc spokojną, Jezu,
bardzo Ciebie proszę
i szczerą modlitwę
do nieba zanoszę:
za mamę, tatę, babcię,
dziadka, brata,
za kolegów, sąsiadów,
wszystkich ludzi świata.
Amen.

Modlitwa 6


   Rano
Za sen spokojny, za noc przespaną,
Dzięki Ci, Boże na niebie!
Pierwsze me myśli, budząc się rano,
Obracam w górę, do Ciebie,
I błagam: dozwól, bym przez dzień cały,
Mógł wszystko robić dla Twojej chwały!
   Wieczorem
Aniele Stróżu i Ty o Boże!
W tę noc ponurą i ciemną,
Gdy główkę moją do snu ułożę,
Błagam: czuwajcie nade mną.
Ci, co mię strzegli, dawno zasnęli,
We śnie już mama i tatko:
Boziu! Ty czuwaj przy mej pościeli,
Ty bądź mi Ojcem i Matką!

Modlitwa do Anioła Stróża


Kiedy rano budzę się,
O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Cię.
Anioł Stróż niech broni mnie
Od wszystkiego, co jest złe.

Aniele Boży, Stróżu mój,
W dzień i w nocy przy mnie stój,
Gdy się bawię, kiedy śpię,
Gdy do szkoły śpieszę się.

Niech koledzy w klasie mej
W zgodzie żyją i nie kłócą się,
Niechaj dobrze czynić chcą,
Bo Bożymi dziećmi są.

Aniele Boży, Stróżu mój,
W dzień i w nocy przy mnie stój,
Gdy się bawię, kiedy śpię,
Gdy do szkoły śpieszę się.

O Aniele Boży nasz,
Nad Ojczyzną trzymaj straż,
By w pokoju każdy żył
I człowiekiem wolnym był.

Aniele Boży, Stróżu mój,
W dzień i w nocy przy mnie stój,
Gdy się bawię, kiedy śpię,
Gdy do szkoły śpieszę się.

Jak uczyć dziecko modlitwy?

Wielu wierzących i praktykujących rodziców, zastanawia się, kiedy ma sens nauka modlitwy w przypadku dzieci. Owszem, niedługich formułek są w stanie nauczyć się nawet niespełna dwuletnie dzieci, ale czy na pewno chodzi o to, by maluch, który dopiero uczy się mówić, ,,odklepywał” bezmyślnie słowa ku uciesze babci i księdza na kolędzie?
Oczywiście ważne jest, by uczyć dziecko, jak ważny jest Bóg i kim On jest w życiu ludzi, jak również pewnych dogmatów wiary, jednak powinno się to odbywać w sposób dla dziecka przystępny. Porównujmy Jego miłość do uczucia, jakie łączy rodziców z dziećmi, na przykładzie przyrody tłumaczmy zmyślność Bożego Stworzenia. Natomiast słowa modlitwy warto dziecko uczyć wtedy, gdy te podstawowe prawdy pozna i zrozumie. Z reguły jest to wiek przedszkolny, chociaż niektóre dzieci są na to gotowe dopiero, gdy uczą się abstrakcyjnego myślenia, tzn. w wieku sześciu czy siedmiu lat.
Najlepszą “nauką” pacierza jest codzienne, rodzinne odmawianie go razem z dzieckiem. Nieważne, że kilkumiesięczny bobas nic z tego nie rozumie. Nie karćmy też roczniaka, że przeszkadza nam podczas modlitwy. Starsze dziecko można już poprosić, by w tym czasie postarało się być spokojne. Nawet, jeśli jeszcze nie odmówi słów pacierza z nami, będzie on dla niego czymś naturalnym, jak obiad, czy mycie zębów wieczorem, tylko w wymiarze duchowym. Wszak nie od dziś wiadomo, że wiara to higiena duszy, porównanie wydaje się zatem słuszne.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Stróżu, który stoisz na straży mojej duszy i ciała, chroń mnie w każdej godzinie życia od wszelkiego zła, a w dobrym wspieraj swoją łaskawą pomocą.

Spraw, abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie, umiał obrócić z pokorą na Jego chwałę. Pomóż mi kochać Boga i wielbić Go wszystkimi uczynkami moimi, słowem i każdą myślą. Amen.


Modlitwa do św. Stanisława Kostki (patrona dzieci)

Święty Stanisławie Kostko, patronie dzieci i młodzieży, wspieraj nasze siły na drodze wzrastania, abyśmy naśladując twoją świętość, podążali drogą ku dobru, spełniali w naszym życiu wolę Bożą i stawali się chlubą naszej ojczyzny. Amen.


Modlitwa do mojego Patrona

Święty Patronie mój, dziękuję ci za dotychczasową opiekę, jaką mnie otaczałeś, i błagam cię: Zechciej nadal pomagać mi w moim życiu, bym był dobrym dzieckiem i żył według Bożych wskazań.

Bądź przed tronem Boga moim orędownikiem i uproś mi przebaczenie grzechów, w które tak często popadam. Wypraszaj mi obfite łaski, abym mógł zwyciężyć wszystkie pokusy świata i postępować na drodze dobra.

Spraw, bym stawał się podobny do ciebie, bo ty umiałeś kochać Boga całym swoim sercem i tak osiągnąłeś życie wieczne. Amen.


Modlitwa dzieci za rodziców

Panie Jezu, który z całego serca kochałeś swoich ziemskich rodziców: Maryję i Józefa, dopomóż mi kochać moich rodziców i okazywać im moją wdzięczność za to, co dla mnie robią. Podaruj im zdrowie i długie życie, pobłogosław ich trud i ochroń ich od wszelkiego zła. Proszę Cię, by nasza rodzina była podobna


Modlitwa za babcię i dziadka

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moją babcię i jej dobroć dla mnie. Daj jej, Panie, zdrowie i wiele lat życia. Zobacz, Panie, jakie spracowane ręce ma moja babcia, a każda zmarszczka to znak jej pracy i cierpienia. Bądź dla niej, Panie, nadzieją, pociechą i nagrodą.

Dziękuję Ci, Panie, za mojego dziadka. Daj mu, Panie, jeszcze dużo lat, bo bardzo mi potrzeba jego modlitwy i pomocy. A gdy słabnąć będą jego oczy i jego słuch i gdy sił mu zbraknie, niech ja będę jego radosnym wsparciem.

Daj mojej babci i dziadkowi dni spokojne. Spraw, abyśmy umieli ich kochać i służyć im. Niech odpoczną wśród nas, bo wszystko, co mamy, jest owocem pracy ich dobrych rąk. Amen.


Modlitwa za rodzeństwo

Panie Jezu najlepszy, oddaję Ci moje rodzeństwo. Spraw, byśmy umieli się kochać i byśmy się ze sobą zgadzali. Naucz nas pomagać sobie wzajemnie. Błogosław każdemu z nas na jego drodze życia i zachowaj nas w łasce Twojej. Amen.


Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.