Rekolekcje

Szkolenie Doradców Życia Rodzinnego

Published 2021-10-10 | By Admin | Edit

Drodzy Doradcy Życia Rodzinnego!

W dniach 22-24 października br. w Opactwie Benedyktynek w Przemyślu, Pl. Konstytucji 3 Maja 8 odbędzie się szkolenie pt. „Wspieranie działań profilaktycznych mających na celu świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo poprzez profesjonalne przygotowanie Doradców Życia Rodzinnego”. Szkolenie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Miejsce realizacji zadania:

Projekt składa się z dwóch ściśle powiązanych części: szkolenia stacjonarnego i on-line na platformie e-learningowej. Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Opactwo Benedyktynek, ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 8, 37-700 Przemyśl (harmonogram poniżej).

Dlaczego konieczność szkolenia?

1. Jako Doradcy Życia Rodzinnego posługując w poradniach rodzinnych musicie sprostać wymaganiom młodych ludzi, przed którym stają współczesne wyzwania, musicie aktualizować i poszerzać wiedzę z zakresu metod rozpoznawania płodności, współczesnych zagrożeń związanych z odpowiedzialnym podejściem do płodność oraz świadomym i odpowiedzialnym rodzicielstwem. Koniecznością w profesjonalnym przygotowaniu i funkcjonowaniu Doradców Życia Rodzinnego jest uzyskanie tytułu Nauczyciela NPR wg Metody Polskiej Teresy Kramarek. Co będzie ważnym dokumentem potwierdzającym Waszą wiedzę i kompetencje.

2. W związku z rozwojem i wkraczaniem w codzienność cyfryzacji i multimediów niezbędne jest nabycie przez Was kompetencji i umiejętności umożliwiających wykorzystanie ich w pracy. Obecna sytuacja zagrożenia epidemiologicznego wymusza wręcz korzystanie z nowoczesnych technologii, szczególnie w sytuacji gdy niemożliwe jest prowadzenie zajęć, wykładów, prelekcji, konsultacji oraz porad w formie stacjonarnej.

22 października 2021 r. (piątek)

od godz. 15.00 – 15.30 – zakwaterowanie

godz. 15.30 – 17.30 – wykład: Biomedyczne uwarunkowania  świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – mgr Anna Maciołek, mgr Aneta Hudycz

godz. 18:00 kolacja

godz. 18:30 – 19.30 wykład c.d.:Biomedyczne uwarunkowania  świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – mgr Anna Maciołek, mgr Aneta Hudycz

godz. 20.00 – 22.00 wykład: Metody Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) – mgr Anna Maciołek

23 października 2021 r.(sobota)

godz. 7:00 śniadanie

godz.7.30 –9.30wykład cd. Metody Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) – mgr Anna Maciołek

godz.9.45  – 10.45 wykład cd.: Metody Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) – mgr Anna Maciołek

godz.11.00 –  13.00 warsztaty: Metody Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) – mgr Anna Maciołek

godz. 13.15 – obiad

godz.14.00 – 15.00- warsztaty cd.: Metody Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) – mgr Anna Maciołek

godz. 15:15-17.15 wykład: Nauczyciel NPR – porady internetowe – mgr Remigiusz Szwabowicz

godz. 17.15 – przerwa

godz. 17.30 – 18.30 wykład: cd.Nauczyciel NPR – porady internetowe – mgr Remigiusz Szwabowicz

godz. 18.45 – 19.45- wykład: Oprogramowanie komputerowe oraz dla smartfonów do metody-objawowo termicznej rozpoznawania płodności – mgr Remigiusz Szwabowicz

godz. 20.00 kolacja

godz. 20.15 -21.15 –  wykład c.d. Oprogramowanie komputerowe oraz dla smartfonów do metody-objawowo termicznej rozpoznawania płodności – mgr Remigiusz Szwabowicz

24 października 2021 r. (niedziela)

godz. 7:00 Msza św.

godz. 8:00 śniadanie

godz. 8.30 – 10.30  – warsztaty cd.: Metody Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) – mgr Anna Maciołek

godz. 10.45 –12.45 wykład: Wpływ czynników zewnętrznych na prokreację oraz świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo –  mgr Aneta Hudycz

godz. 12.45-13.15 przerwa kawowa

godz.  13.15 – 15.15 wykład: Współczesne zagrożenia dla funkcjonowania rodziny i jej trwałości. – mgr Aneta Mróz – Kuźniak

godz. 15.30 – obiad