Modlitwy dla młodzieży

Modlitwy o dobre rozeznanie życiowego powołania

Poślij mi Panie Anioła dobrych myśli, co Twoim światłem rozjaśni drogę mojego życiowego wyboru. Dotknij Swoją mocą pomieszany “krzykiem świata” labirynt mojej duszy. Dodaj sił by ogarnąć rytm własnego ciała, w którym tętni niebo i ziemia. Naznacz błogosławieństwem moje pragnienia i pomóż je poukładać w świetle Ewangelii. Ty, który mnie przenikasz i znasz doskonale, daj mi rozpoznać Twój odwieczny plan wobec mojego życia. Niech Twoja święta wola wypełni się we mnie. Amen.

Boże, przenikasz mnie i znasz.

Stworzyłeś mnie dla szczęścia – pomóż mi je znaleźć.

Ukaż mi moją drogę życia.

Spraw, abym wybrał to , coś Ty dla mnie zamierzył. Amen.

Matko, Stolico Mądrości. Ty znasz ścieżki naszych młodych serc. Proszę pokieruj drogą mojego życia. Jeśli Bóg chce, abym w przyszłości założył rodzinę, naucz mnie autentycznej miłości ku człowiekowi. Pomóż mi wyzwolić się z egoizmu i ciasnej interesowności.

Jeśli Syn Twój zapragnie uczynić mnie swoim uczniem, uzdolnij mnie, abym ochotnym sercem przyjął Jego wezwanie. Wtedy z radością pójdę głosić miłość Boga ku wszystkim.

Maryjo, ufnym sercem oddaję moją przyszłość w Twoje matczyne ręce. Amen.

Boże, który chcesz wszystkich ludzi zbawić i przywieść do poznania prawdy, poślij robotników na żniwo swoje i daj im głosić słowo Twoje z niezachwianą gorliwością, aby prawda Twoja rozszerzała się i była wysławiana, a wszystkie narody poznały Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga. Amen.

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Św. Michale Archaniele, Patronie dobrego wyboru,

razem z Tobą staję przed Bogiem, Ojcem mojego istnienia i mojej historii.

Wierzę, że ma On plan wobec mojego życia

i nieustannie do mnie mówi przez swoje Słowo oraz wydarzenia.

Ty pokonałeś szatana mieczem Słowa Bożego i całą swoją istotą wybrałeś Boga.

Wyproś mi łaskę uległości Natchnieniom Ducha Świętego

i pomóż mi wsłuchać się w głos Syna Bożego,

abym mógł rozeznać i wybrać drogę zgodną z wolą Boga.

Pragnę błogosławić Pana zarówno wtedy, gdy wskaże mi drogę życia w małżeństwie,

jak i wtedy, gdy wezwie mnie na drogę życia konsekrowanego.

Św. Michale Archaniele, módl się za mną, abym miał odwagę pójść za głosem powołania.

Niech mój wybór będzie zgodny z Twoim zawołaniem i z Twoim wyborem: „Któż jak Bóg!”. Amen.

MODLITWA O POWOŁANIA PAPIEŻA PAWŁA VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie składasz na ołtarzach swoją ofiarę. 

Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. 

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

Modlitwa przed wejściem do Internetu
Wszechmogący i wieczny Boże
który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo
i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna
zwłaszcza w świętej osobie Twego jednorodzonego Syna
naszego Pana, Jezusa Chrystusa Ciebie prosimy
racz sprawić za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora
abyśmy w naszych podróżach po Internecie
kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą
i traktowali wszelkie napotkane dusze z miłosierdziem i cierpliwością.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen
Święty Izydorze, módl się za nami!