Nasza Historia

HISTORIA PRZEMYSKIEGO ODDZIAŁU SMiO

W dniu 1 września 2001 r. w Kalwarii Pacławskiej odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Przemyskiego Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność”. W zebraniu udział wzięło 15 osób. Wybrano Komitet Założycielski i upoważniono go do czynności związanych z powołaniem Oddziału.

 Oddział Przemyski Stowarzyszenia, obejmuje swoim działaniem teren Archidiecezji Przemyskiej.

Członkami Stowarzyszenia są Doradcy Życia Rodzinnego

2 października 2001 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia “Miłość i Odpowiedzialność” podjął uchwałę o powołaniu Oddziału Przemyskiego.

4 listopada 2001 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Oddziału. Wzięło w nim udział 22 doradców życia rodzinnego. Prezesem Oddziału została wybrana Janina Kościelny.

20 kwietnia 2002 r. Ks. Abp Józef Michalik mianował Ks. dr. Mariana Kaszowskiego opiekunem duchowym Oddziału. Obecnie funkcję tę pełni Ks. dr Marek Machała.

26 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski do KRS pod nr KRS:0000452131. Uzyskaliśmy osobowość prawną, został nadany nr REGON 180955162 oraz NIP 7952527066.

8 październik 2022r., w dniu ostatniego Walnego Zebrania Oddziału, liczba członków wynosiła 120 osób.

 Wszyscy doradcy wchodzą w strukturę Stowarzyszenia, co daje podstawy prawne podejmowanych przez doradcę działań. Zarząd Oddziału jest także organem doradczym dla Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

 Skład Zarządu Oddziału na okres 2022-2026:

 1. Kościelny Janina – prezes
 2. Mazur Piotr – wiceprezes
 3. Wojdyło Anna – sekretarz
 4. Mróz-Kuźniak Aneta – skarbnik
 5. Kruczek Wioletta – członek
 6. Mazur Teresa – członek
 7. Choma Kamil – członek

Komisja Rewizyjna na okres 2022-2026:

 1. Cienka Urszula
 2. Pałys Urszula
 3. Płoskoń Marzena

Sąd koleżeński na okres 2022-2026:

 1. Puchalik Janina
 2. Słotwińska-Plęs Anna
 3. Wańczycka-Kocój Izabela