Ważne sprawy

Kursy przedmałżeńskie oferowane przez portal nauki.pl nie są respektowane w Archidiecezji Krakowskiej ani w innych diecezjach w Polsce. Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej nie współpracuje z Fundacją Rodzinną.

Świadectwa wydawane przez Fundację Rodzinną nie są dokumentem, który zostanie zaakceptowany w kancelarii parafialnej. Od 1 stycznia 2020 r. w Archidiecezji Krakowskiej obowiązuje nowy formularz. 

Przypominamy oświadczenie  Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl

W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie
z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.
Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.pl, które próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet. Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechezy i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt
z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego.
Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych. W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.
Prosimy o przekazanie tej informacji Czcigodnym Księżom Proboszczom.

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP
Bp Jan Wątroba
Biskup rzeszowski

Za: Komisja ds. Rodziny KEP Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Biuletyn nr 2 z 30 czerwca 2014 r.