Informator Duszpasterstwa Rodzin

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Informatora Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej. Znajdują się w nim informacje na temat działalności poszczególnych Poradni i innych inicjatyw podejmowanych przez Duszpasterstwo Rodzin w naszej diecezji.