Warsztaty dla małżeństw i rodzin

W dniach 27-29 października 2023 r. w Centrum Pracy z Młodzieżą „Dom u Ojca” Miejsce Piastowe ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a. zostaną zorganizowane i przeprowadzone warsztaty „Szczęśliwe małżeństwo-szczęśliwa rodzina”

Serdecznie zapraszamy:

– Małżeństwa, które chcą lepiej zrozumieć siebie, ucząc się dobrej komunikacji,

– Rodziny z dziećmi, pragnące polepszyć swoje relacje rodzinne,

– Rodziców pragnących podnieść swoje kompetencje wychowawcze

– Małżeństwa i rodziny z problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami,

– Małżeństwa będące w kryzysie, przeżywające różne problemy,

Przewidujemy możliwość uczestnictwa np. samotnego rodzica oraz osób przygotowujących się do założenia rodziny.

Warsztaty są skierowane do małżeństw i rodzin z terenu województwa Podkarpackiego.

Chcemy, aby małżonkowie przez czas trwania warsztatów mieli możliwość uczestnictwa w poszczególnych punktach programu, dlatego organizujemy osobny program dla dzieci (profesjonalne warsztaty, konkurs z nagrodami).

Tematyka warsztatów obejmować będzie problemy z zakresu współczesnych zagrożeń rodziny, komunikacji w małżeństwie i rodzinie, zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia i roli jaką w tym obszarze odgrywa rodzina, a przede wszystkim kultura pedagogiczna rodziców.

Program warsztatów „Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina”

Piątek

15.00 – Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

17.00 – Zawiązanie wspólnoty

18.00 – Kolacja

19.00 – Msza święta ze słowem wprowadzającym w konferencję

20.00 – Konferencja – „Skała czy piasek fundamentem naszego małżeństwa” – ks. Grzegorz Kosakowski CSMA

Sobota

8.00 – Śniadanie

8.30 – 9.30 – Konferencja – „Musimy wrócić do prawdziwej miłości” – ks. Grzegorz Kosakowski CSMA

9.30 – 10.30 Konferencja – „ Kryzys w małżeństwie, separacja, rozwód i co dalej?”

 – ks. Grzegorz Kosakowski CSMA

Przerwa kawowa

11.00 – 12.00 -Warsztaty –„ Dlaczego się nie rozumiemy – jak tego uniknąć?” – mgr Janina  Kościelny

12.00-13.00 – „ Sytuacje konfliktowe, czyli o skutecznym porozumiewaniu się” – mgr Janina Kościelny

13.00 -14.00– Obiad

14.00 – 15.00 – Warsztaty –„ Współczesne zagrożenia dla funkcjonowania rodziny i jej trwałości”

– mgr Aneta Mróz-Kuźniak

15.00 – 16.00 Warsztaty – „Uzależnienia behawioralne – diagnoza, drogi wyjścia ….”

– mgr Aneta Mróz-Kuźniak

16.00 Przerwa kawowa

16.00 – 18.00 „Bądź bliżej dziecka – uchronisz je od uzależnień”cz.1 –   Animacja zabaw i gier rodzinnych.

 – mgr Kubicka Katarzyna

18.00 – Kolacja

19.00 – Msza święta

20.00 -21.00 „Bądź bliżej dziecka – uchronisz je od uzależnień”cz.2 –   Animacja zabaw i gier rodzinnych

– mgr Kubicka Katarzyna

Niedziela

8.00 – Śniadanie

8.30 – 9.30 – Konferencja – „Jak rozwinąć małżeńskie skrzydła i odnaleźć motywację do zmiany?”

– mgr Aneta Mróz-Kuźniak

9.30 – Przerwa kawowa

10.00 – 11.00 – warsztaty: Czy warto było? (możliwość świadectw) – mgr Janina Kościelny

11.00 – 12.00- Warsztat:- Co zyskałam/em – co straciłam/em – podsumowanie – Ogłoszenie wyników konkursu. Wręczenie nagród – mgr Janina Kościelny

12.15 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

13.30 – Obiad

Zakończenie warsztatów

Program dla dzieci

Piątek

17.00 -18.00 – Poznajmy się – animacja i zabawa cz. 1 – mgr Kubicka Katarzyna

18.00 kolacja

19.00 – 21.00 – warsztaty dla dzieci – Poznajmy się – animacja  i zabawa cz.2– mgr Kubicka Katarzyna

Sobota

8.00  śniadanie

9.00- 13.00 – warsztaty plastyczno-sensoryczne dla dzieci – mgr Kubicka Katarzyna

Wykonanie prac konkursowych  „Mój czas z rodziną” – malowanki, wyklejanki  – mgr Kubicka Katarzyna

13.00 obiad

14.00 – 16.00 – warsztaty teatralno-muzyczne dla dzieci: „Ruch i muzyka” – mgr Kubicka Katarzyna

16.00 – 18.00 „Bądź bliżej dziecka – uchronisz je od uzależnień” cz.1- Animacja zabaw i gier rodzinnych. Gry zespołowe – mgr Kubicka Katarzyna

18.00 – kolacja

19.00 – Msza Św.

20.00-21.00 – cz.2 „Bądź bliżej dziecka – uchronisz je od uzależnień” cz.2-   Animacja zabaw i gier rodzinnych – mgr Kubicka Katarzyna  

Niedziela

8.00 śniadanie

8.30 -11.30 – Gry zespołowe dla dzieci cz.1

11.30-12.00 – Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego. Wręczenie nagród.

Wspólne zabawy z udziałem rodziców  – animacja -mgr Kubicka Katarzyna

12.15 – Msza św.

13.30 – Obiad

Więcej informacji na: www.doradcyrodzinie.pl

Zgłoszenia na: e-mail: tpmazur@wp.pl lub tel. 504 – 915 – 828

Przy zgłoszeniu prosimy podać:

  1. Imiona i nazwisko małżonków/ narzeczonych
  2. Imiona i wiek dzieci
  3. Parafię
  4. Telefon kontaktowy

Przy zgłoszeniu wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji programu warsztatów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Warsztaty zostały dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Liczba miejsc ograniczona!