Daily Archives: 2023-10-04

Warsztaty dla małżeństw i rodzin

W dniach 27-29 października 2023 r. w Centrum Pracy z Młodzieżą „Dom u Ojca” Miejsce Piastowe ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a. zostaną zorganizowane i przeprowadzone warsztaty „Szczęśliwe małżeństwo-szczęśliwa rodzina”

Serdecznie zapraszamy:

– Małżeństwa, które chcą lepiej zrozumieć siebie, ucząc się dobrej komunikacji,

– Rodziny z dziećmi, pragnące polepszyć swoje relacje rodzinne,

– Rodziców pragnących podnieść swoje kompetencje wychowawcze

– Małżeństwa i rodziny z problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami,

– Małżeństwa będące w kryzysie, przeżywające różne problemy,

Przewidujemy możliwość uczestnictwa np. samotnego rodzica oraz osób przygotowujących się do założenia rodziny.

Warsztaty są skierowane do małżeństw i rodzin z terenu województwa Podkarpackiego.

Chcemy, aby małżonkowie przez czas trwania warsztatów mieli możliwość uczestnictwa w poszczególnych punktach programu, dlatego organizujemy osobny program dla dzieci (profesjonalne warsztaty, konkurs z nagrodami).

Tematyka warsztatów obejmować będzie problemy z zakresu współczesnych zagrożeń rodziny, komunikacji w małżeństwie i rodzinie, zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia i roli jaką w tym obszarze odgrywa rodzina, a przede wszystkim kultura pedagogiczna rodziców.

Program warsztatów „Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina”

Piątek

15.00 – Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

Continue reading